เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี” DT (Design and technology) Create the foundation for innovation and technology.รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

DT (Design and technology) Create the foundation for innovation and technology.

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 30 มกราคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด