เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2561
ผู้ประกาศ ปริศนา ขวัญมณี