เรื่อง : ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความจิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่9)รายละเอียด

ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาเกษมบัณฑิต กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่9) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด