เรื่อง : ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข่าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการ มีกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเชียงราย

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด