เรื่อง : ขอความร่วมมือสนับสนุน"โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า Toyota Art Camp"รายละเอียด

เนื่องด้วยทางบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำ "โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า "ร่วมกับทางบริษัทโตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบแก่นักศึกษาและเพื่่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 22 มกราคม 2561
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด