เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา 

 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.  

ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ภายในงานพบกับผู้ประกอบการกว่า 30 บริษัท 2,000 อัตรา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ภายในงาน  

 

เข้าร่วมกิจกรรมฟรี 

{ ลงทะเบียนเข้ารับการสมัครงานสัมภาษณ์งานล่วงหน้า} 

https://www.jobbkk.com/jobfair/event/nrt2018 

เพื่อความรวดเร็ว และความสะดวกในการสัมภาษณ์งาน 

ได้สัมภาษณ์ก่อนใคร เพียงลงทะเบียนล่วงหน้า และจะมี SMS เข้าระบบมือถือของผู้สมัครงานหลังลงทะเบียน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในการสัมภาษณ์งานต่อไป  

 

หลักฐานในการสมัครงาน  

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

- สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา 

- ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) - ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 

- หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด