เรื่อง : โครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป) ภายใต้โครงการ เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรายละเอียด

โครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป)

ภายใต้โครงการ เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด