เรื่อง : งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ปี 2560รายละเอียด

งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ปี 2560

วันที่ 27-29 ธ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร สิริธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จ.นครราชศรีมา

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด