เรื่อง : งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28รายละเอียด

งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28

วันที่ 8-9 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด