เรื่อง : ขอเชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Minitab วิเคาระห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยรายละเอียด

ขอเชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Minitab วิเคาระห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย

วันที่ 28 มีนาคม 2561

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏพระนคร

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด