เรื่อง : ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6รายละเอียด

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

โทร.039-310000

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด