เรื่อง : ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติรายละเอียด

ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ

สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://science.yru.ac.th/con2018/public/home 

ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด