เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

ส่งเอกสารบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนนี้ ถึง วันที่ 10 ก.พ. 2561

โทร.063-2678944

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด