เรื่อง : เรื่อง โครงการศึกษาและดูงานหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่1รายละเอียด

เรื่อง จัดโครงการศึกษาและดูงานหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่1

วันที่ 28-29 ก.ค. 59 ณ กทม. โทร. 02-6400461ต่อ 101

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด