เรื่อง : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ และประชุมใหญ่สามัญ 2560รายละเอียด

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ และประชุมใหญ่สามัญ 2560

วันที่ 26-28 มีนาคม 2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.

www.tla.or.th

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด