เรื่อง : การอบรม หลักสูตร ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลินร์นิงมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 30 ชม รุ่นที่ 3รายละเอียด

การอบรม หลักสูตร ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลินร์นิงมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 30 ชม รุ่นที่ 3

18-22 ธันวาคม 2560 ม.ธรรมศาสตร์

www.icess.tu.ac.th

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด