เรื่อง : ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา สมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 36 และทำหน้าที่ Supervisorรายละเอียด

จัดอบรมรอบแรกภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560 ณ สถาบันการศึกษาของท่าน และอบรมรอบสุดท้ายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และไปทำหน้าที่ในวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด