เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561รายละเอียด

คัดเลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษาในหน่วยงาน โดยส่งรายชื่อมายังหน่วยนิเทศสัมพันธ์ที่ช่องทางอีเมล์  ird@nstru.ac.th  หรือช่องทางเฟสบุค Ird  Nstru   ภายในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด