เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลชเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56รายละเอียด

จัดประชุมระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด