เรื่อง : เปลี่ยนชื่่อและสำนักงานใหญ่ ของบริษัท ทองถุง จำกัด 0805549000680รายละเอียด

บริษัท ทองถุง จำกัด 0805549000680 ได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานใหญ่เป็น บริษัท ยมลภารพัฒน์ จำกัด 0805549000680

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด