เรื่อง : ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการการสนับสนุนความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาในประเทศไทยด้านการศึกษาร่วม (Transnational Education) ปีที่ 2 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯรายละเอียด

หน่วยงานที่สนใจสามารถศึกษาแนวทาง เงื่อนไขและเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/catour-work-support-higher-education-and-research-sector/uk-thailand-transnational-education-development-project และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่www.britishcouncil-vksfv.formstack.com/froms/tne_year2_application ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 23.00 น.

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด