เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานรายละเอียด

ศูนย์ฝึกอบรมและพัมนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (เดิม) หรือสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด