เรื่อง : ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2018 จังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียด

จัดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPION SHIP 2018 ระดับภาคใต้และระดับประเทศ

แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้า Cantral Plaza จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยส่งแบบตอบรับฯ ภายใน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด