เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญภาคใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรายละเอียด

การประกวดคำขวัญภาคใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2560
ผู้ประกาศ ศรีไพร อมรฤทธิ์