เรื่อง : การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017)รายละเอียด

การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด