เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NDTC Volunteers (รุ่นที่ 4)รายละเอียด

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (รุ่นที่ 4)

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด