เรื่อง : ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติรายละเอียด

เข้าร่วมประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด