เรื่อง : สอบตำรวจนายสิบตำรวจรายละเอียด

http://www.policeadmission.org/

http://www.xn--82ca1bbtdd7dgf2bg2ah1b8eee9a36bla.com/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1/

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://www.policeadmission.org/
วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด