เรื่อง : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559รายละเอียด

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

http://techno.nstru.ac.th/2560.rar

เอกสารแนบ -
ลิ้ง (ที่มา) http://techno.nstru.ac.th/2560.rar
วันที่ประกาศ 4 กันยายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด