เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)รายละเอียด

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

http://regis.nstru.ac.th/regis_web2016/news_detail.php?id_news=374

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 4 กันยายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด