เรื่อง : เรื่อง ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดรายละเอียด

เรื่อง ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด 

ด้วยกรมอนามัยโดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารสุข ได้จัดทำโครงการการพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย ปี 2559

http://dopah.anamai.moph.go.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2559
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด