เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษารายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา

วันที่ 21-22 กันยายน 2560 กทม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด