เรื่อง : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560รายละเอียด

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 

วันที่ 15 กันยายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด