เรื่อง : ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ วิตามินธรรมะรายละเอียด

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ วิตามินธรรมะ

1 พ.ค.-31 ธ.ค. 2560 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด