เรื่อง : เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏศรีษเกษรายละเอียด

เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏศรีษเกษ

ก.ค. - ธ.ค. 2560

www.research.sskru.ac.th

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด