เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรม การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากลรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรม การยกระดับมาตรฐานการวิจัย สู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 16 สิงหาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด