เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 27 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด