เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง บทเรียนจากผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบรูณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษารายละเอียด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง บทเรียนจากผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบรูณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00น. โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กทม.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ...

 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 27 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด