เรื่อง : การประชุม the 6 ASEF Rectorh "รายละเอียด

จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ณ SMU และขอเชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุ ระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมประชุม 

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด