เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0รายละเอียด

ได้กำหนดจัดโครงการให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 50 คน ในวันพุธ ที่2 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด