เรื่อง : ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติรายละเอียด

จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่8กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ในการจัดทำกรณีศึกษาให้กับอาจารย์ ของสถาบัน

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด