เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยรายละเอียด

มีวัตถุประสงค์เผื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด