เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรรายละเอียด

จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการจัดทำคู่มือและความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด