เรื่อง : แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุรายละเอียด

หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาแล้วให้ส่วนราชการรีบดำเนินและให้เป็นไปตามแผน

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด