เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่3รายละเอียด

ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด