เรื่อง : ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รายละเอียด

กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นที่7 ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด