เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานรายละเอียด

ด้วยบริษัทวนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มวนชัยกรุ๊ปจำกัดมีโรงงานที่ตั้งอยู่ในเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด