เรื่อง : การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อรายละเอียด

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีคำถาม4ข้อเพื่อให้ประชาชนตอบและเเสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด