เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้ Best Practice ด้านการขยายผลและต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ในเวทีเสวนาเครือข่ายรายละเอียด

ภายใต้หัวข้อ สานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมขยายผลการวิจัย ในวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 ห้องประชุม4 ชั้น2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด