เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสามัญหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมประจำปี 2560 ครั้งที่2รายละเอียด

จัดขึ้นในระหว่างวันที่12-15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ Download
ลิ้ง (ที่มา) -
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ประกาศ โพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด